Under våren planterades cirka 40.000 plantor gran och tall. På bilden nedan plantas svensk rödgran.

img 0705

Årligen röjs stora arealer planteringar och skogsbruket ligger väl i fas med det årliga röjningsbehovet. På bilden nedan sker gallring på delar av Hökgölsskiftet.

IMG 0098

Satsningar på miljövänlig bioenergi kommer att ske i större omfattning framöver. På Kullens gård planeras att uppföras tre vindkraftsverk inom ramen för projekt Grönhult i Vattenfalls regi, www.vattenfall.se/sv/gronhult-vindkraftpark.htm