Av gran och tall tillverkas konstruktionsvirke och panel samt diverse sortiment övrigt byggnadsvirke. Av ek och björk tillverkas parkettgolv samt fanér. Av lärk, som är rötbeständigt, tillverkas panel för utomhusbruk. Vissa kvaliteter asp används till att tillverka tändstickor. Av sämre kvaliteter timmer tillverkas pappersmassa. Vidare produceras årligen betydande mängder flis och brännved för extern värmeproduktion. Under förra vintersäsongen såldes drygt 3000 kubikmeter flis som värmde Norrköpingsborna. 

IMG 0103