På gårdens cirka 880 hektar skogsmark bedrivs ett aktiv skogsbruk, med huvudsaklig inriktning på trädslagen rödgran, sitkagran, svartgran, tall, ek, björk och lärk för avsalu. Skogen är gårdens viktigaste inkomstkälla.

Den årliga skogliga tillväxten på huvudgården uppgår till cirka 5000 skogskubikmeter. Skogsmarkens medelbonitet uppgår till cirka 7,0 vilket är normalt för belägenheten. Ungefär 86 procent av skogen utgörs av barrträd och 14 procent av lövträd. Skogsbruket på gården strävar aktivt efter att öka andelen lövinblandning i skogarna. Till exempel planteras björk, hybridasp och al.

Av gran och tall tillverkas konstruktionsvirke och panel samt diverse sortiment övrigt byggnadsvirke. Av ek och björk tillverkas parkettgolv samt fanér. Av lärk, som är rötbeständigt, tillverkas panel för utomhusbruk. Vissa kvaliteter asp används till att tillverka tändstickor. Av sämre kvaliteter timmer tillverkas pappersmassa. Vidare produceras årligen betydande mängder flis och brännved för extern värmeproduktion. Under förra vintersäsongen såldes drygt 3000 kubikmeter flis som värmde Norrköpingsborna. 

IMG 0103

Under våren planterades cirka 40.000 plantor gran och tall. På bilden nedan plantas svensk rödgran.

img 0705

Årligen röjs stora arealer planteringar och skogsbruket ligger väl i fas med det årliga röjningsbehovet. På bilden nedan sker gallring på delar av Hökgölsskiftet.

IMG 0098

Satsningar på miljövänlig bioenergi kommer att ske i större omfattning framöver. På Kullens gård planeras att uppföras tre vindkraftsverk inom ramen för projekt Grönhult i Vattenfalls regi, www.vattenfall.se/sv/gronhult-vindkraftpark.htm