Gårdcentrum består av mangårdsbyggnad i Tjustempire från år 1890 med två vidhängande poscher, grindstuga uppförd år 1888, två fatburer, vidare herrskapsstall, ladugård, logbyggnad, från 1890-talet, maskinhall moderniserad på 2000-talet samt ängslada från 1700-talet. På Vita gården finns bebyggelse från år 1865. På Mjöltorp finns bebyggelse från 1850. På Stångelands gård finns bebyggelse från 1920 och ett torp från 1700 talet. På Ramstad skog finns en arbetarbostad från sent 1800 tal.