Hus byggt i slutet på 1800 talet, ca 120 kvm, stor tomt. För närvarande under renovering.