Reparation av gårdens vägnät på markerna vid Lilla Spånga; här visas iordningställande av gamla kyrkvägen från Stora Spånga till Hallingebergs kyrka. Arbetet sker i egen regi med egna maskiner.

img 3045 eimg 3064 e