Vi har fårhållning av raserna Suffolk och Oxford Down för lammproduktion på gården. Förstapristagaren för baggar, rasen Suffolk, vid Svenska Fåravlesförbundets jubileumsutställning är en av baggarna på gården. På bilden nedan ses en flock får med tre veckor gamla lamm. Lammen föds upp utomhus på gårdens naturbeten. Lammen slaktas normalt under perioden september till december. Fårhållningen är en förutsättning för att hålla gårdens naturbetesmarker öppna. Vissa äldre betesmarker nära gårdscentrum har restaurerats genom röjning av buskar och återställning av grässvål. Den största biologiska mångfalden finns på naturbetesmarker. Därför är det extra viktigt för oss att djurhållningen kan fortsätta. 

Vi säljer hel- eller halvt veterinärbesiktigat lamm direkt till konsument. Helt lamm väger normalt mellan 16-22 kg. 

Beställ lamm >>

IMG 0541IMG 0112

 

Stora Spånga gård driver med stöd av Europeiska jordbruksfonden projektarbete med att rovdjurssäkra våra beteshagar.

 

euflagga