På gårdens 120 hektars åker och bete odlas sockerbetor, spannmål och vall för avsalu samt för egen djurhållning. Vi använder naturgödsel från får och hästar, med komplement av handelsgödsel där det behövs. För att minska läckage av näring och för att få en bättre jordmån månar vi om fånggrödor och vi prioriterar att hålla våra fält besådda över vintern. Spannmålen torkas och lagras på gården. Viss julgransodling med rödgran och nordmannagran, populärt kallad kungsgran finns.

IMG 0293

Betupptagning på Mjöltorp

IMG 2197