På gårdens 120 hektars åker och bete odlas sockerbetor, spannmål och vall för avsalu samt för egen djurhållning. Spannmålen torkas och lagras på gården. Viss julgransodling med rödgran och nordmannagran, populärt kallad kungsgran finns.

IMG 0293

Betupptagning på Mjöltorp

IMG 2197