På gården finns en stor viltstam i vacker och omväxlande natur av varierande karaktär, med blandskog, öppna fält, insprängda mindre betesmarker, smågölar och sjöar, bergiga områden, vassruggar samt omväxlande hundraåriga skogar och täta ungskogar.

Det bedrivs en betydande jakt på gården och fiske sker efter gädda, gös och abborre. Såväl signal- som flodkräfta förekommer. Vi har en nyuppförd viltkyl på gården.

I samband med jakter brukar luncher intas i det iordningställda herrskapsstallet från 1890, som rymmer 15-20 personer.

Viltstammen består av älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, vildsvin samt diverse övrigt småvilt.

Dovhjortarna på gården är mycket talrika. De är välväxta och det finns stor tillgång på stationära, kapitala djur, flertalet i medaljklass. Särskilt dovhjortarna gör goda insatser för att hålla mindre och för moderna maskiner svårtillgängliga betesmarker öppna.

En stabil älgstam finns och älgjakten bedrivs gemensamt med granngårdar.

Även rådjur förekommer i stabil stam, men har minskat sedan 1990-talet, sannolikt huvudsakligen orsakat av den täta dovhjortstammen och vildsvinens kraftiga ökning. Vi har en stabil stam av kronhjort och den ökar. För några år sedan sköts den största kronhjorten i vårt kronhjortsområde på Stora Spånga gård.

Vildsvin förekommer i stor utsträckning på markerna. Genom en väl genomtänkt stödutfordring och vakjakt styrs vildsvinens intresse bort från gårdens vallar och åkermarker. Vildsvinens bökande och födosök gör nytta i skogen, men kan orsaka stora skador på åker och bete.

Kontakta oss gärna så arrangerar vi jakt för dig, ditt företag eller kompisgäng!