En fin jaktupplevelse, en aktiv vård av viltstammarna, med omsorg om naturen utmärker jakten på Stora Spånga gård. Nyligen har en stor mängd bryn återskapats mellan skogsmark och betesmarker till gagn för viltet i form av foder och skydd. I växtföljden ingår årlig insådd av viltåkrar. Vintertid sker vid behov stödutfodring till våra vilda djur. Årligen sker insådd av blandsäd med havre, korn, vårvete, majs och någon baljväxt på några hektar åkermark för att lämnas otröskat på hösten som foder åt våra vilda fåglar. Ett rikt fågelliv, liksom ett rikt insektsliv är en angelägna komponent i en väl fungerande biotop.