Stora Spånga gård har varit i samma familjs ägo sedan 1665, eller i tio generationer. Delar av gården var mellan åren 1887-1894 länsmansboställe och ägdes under åren 1887-2003 av familjen Lindersköld. Bilden nedan visar ängsladan från 1700-talet.