Stora Spånga gård har varit i samma familjs ägo sedan 1595, eller i tolv generationer. Delar av gården var mellan åren 1887-1894 länsmansboställe och ägdes under åren 1887-2003 av familjen Lindersköld. Bilden nedan visar ängsladan från 1700-talet.  

agarlangd 2020 08