Stora Spånga gård har varit i samma familjs ägo sedan 1595, eller i tolv generationer. Delar av gården var mellan åren 1887-1894 landsfiskalsboställe och samma del av gården ägdes därefter, under åren 1887-2003, av familjen Lindersköld. Bilden nedan visar en ängslada från 1700-talet.  

Ägarlängd

 

al1 al2 al3