Stora Spånga gård har varit i samma familjs ägo sedan 1595, eller i tolv generationer. Delar av gården frånsåldes och var mellan åren 1887-1894 landsfiskalsboställe och samma del av gården ägdes fram till 2003, av familjen Lindersköld, för att en tid därefter åter förenas till en gård under den gamla ägarfamiljen. Bilden nedan visar en ängslada från 1700-talet.  

Ägarlängd

 

al1 al2 al3