Viltkött från gårdens marker.

 

IMG 0159 

Vi erbjuder viltkött från Stora Spånga gård i Småland.

Det som erbjuds i viltväg är dovhjort, vildsvin och rådjur. En dovhjort kan väga allt från kalv 20 kg till vuxen hjort 90 kg. Vildsvin ligger från 20 kg till 50 kg normalt, självklart trikintestat hos SVA. Rådjur kring 20 kg.

Pris för vilt, 35 kr kg, ex moms, passad vikt. Med passad vikt menas urtaget djur, utan trofé från trofédjur, dvs stång- halv och helskovel.

För dig som inte vill stycka själv har vi kontakt med professionell styckare som flår vilt och erbjuder finstyckning för rimliga priser. Köttet levereras då helt benfritt, vacuumpackat, allt färdigt för grytan inkl malt kött och nätade stekar. Pris för styckning tillkommer, kostar 350-650 kr beroende på storlek.

Intresserad av viltkött? Hör av dig till oss!