Lammen föds upp utomhus på gårdens naturbeten. Lammen slaktas normalt under perioden oktober till december.